نمایش 1–8 از 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-24TG هایسنس (Hisense)

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 2. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
 3. برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
 4. مناسب آب و هوای معتدل
 5. صرفه جویی در مصرف انرژی با رده انرژی A

کولر گازی اسپلیت هایسنس مدل مایا HRH-18TQ هایسنس (Hisense)

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. گرید انرژی B
 3. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + لوله رایگان
 4. برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)
 5. مناسب آب و هوای معتدل

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-18TG هایسنس (Hisense)

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 2. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
 3. برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)
 4. مناسب آب و هوای معتدل
 5. صرفه جویی در مصرف انرژی با رده انرژی A

کولر گازی اسپلیت هایسنس مدل مایا HRH-12TQ هایسنس (Hisense)

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. گرید انرژی B
 3. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + لوله رایگان
 4. برای مساحت 17 تا 22 متر مربع (براساس شرایط)
 5. مناسب آب و هوای معتدل

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-09TG هایسنس (Hisense)

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 2. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
 3. برای مساحت 12 تا 15 متر مربع (براساس شرایط)
 4. مناسب آب و هوای معتدل
 5. صرفه جویی در مصرف انرژی با رده انرژی A

کولر گازی اسپلیت هایسنس مدل مایاHRH-09TQ هایسنس (Hisense)

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. گرید انرژی B
 3. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + لوله رایگان
 4. برای مساحت 12 تا 15 متر مربع (براساس شرایط)
 5. مناسب آب و هوای معتدل

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-12TG هایسنس (Hisense)

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 2. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
 3. برای مساحت 17 تا 22 متر مربع (براساس شرایط)
 4. مناسب آب و هوای معتدل
 5. صرفه جویی در مصرف انرژی با رده انرژی A

کولر گازی اسپلیت هایسنس مدل مایا HRH-24TQ هایسنس (Hisense)

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. گرید انرژی B
 3. گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + لوله رایگان
 4. برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
 5. مناسب آب و هوای معتدل