نمایش 1–8 از 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کولر گازی گری مدل S4’MATIC-H24H1 گری (Gree)

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. صرفه جویی در مصرف انرژی با گرید انرژی A
 3. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
 4. برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
 5. مناسب برای آب و هوای معتدل + لوله رایگان

کولر گازی گری مدل S4’MATIC-H12H گری (Gree)

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. صرفه جویی در مصرف انرژی با گرید انرژی A
 3. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
 4. برای مساحت 17 تا 22 متر مربع (براساس شرایط)
 5. مناسب برای آب و هوای معتدل + لوله رایگان

کولر گازی گری مدل S4’MATIC-H18H گری (Gree)

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش
 2. صرفه جویی در مصرف انرژی با گرید انرژی A
 3. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
 4. برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)
 5. مناسب برای آب و هوای معتدل + لوله رایگان

کولر گازی گری مدل G4’MATIC-H36C3 گری (Gree)

 1. عملکرد: سرمايش
 2. گرید انرژی B
 3. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور پیستونی + لوله رایگان
 4. برای مساحت 50 تا 70 متر مربع (براساس شرایط)
 5. مناسب برای آب و هوای حاره ای

کولر گازی گری مدل G4’MATIC-H30C3 گری (Gree)

 1. عملکرد: سرمايش
 2. گرید انرژی B
 3. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور پیستونی + لوله رایگان
 4. برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 5. مناسب برای آب و هوای حاره ای

کولر گازی اینورتر گری مدل I’SAVE-H18H1 گری (Gree)

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 2. گرید انرژی B
 3. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + لوله رایگان
 4. برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)
 5. مناسب برای آب و هوای معتدل

کولر گازی اینورتر گری مدل I’SAVE-H30H1 گری (Gree)

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 2. صرفه جویی در مصرف انرژی با رده انرژی A
 3. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری + لوله رایگان
 4. برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 5. مناسب برای آب و هوای معتدل

کولر گازی اینورتر گری مدل I’SAVE-H12H1 گری (Gree)

 1. عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
 2. گرید انرژی B
 3. دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری+ لوله رایگان
 4. برای مساحت 17 تا 22 متر مربع (براساس شرایط)
 5. مناسب برای آب و هوای معتدل